Uw bijdrage aan een lagere milieu-impact en de verduurzaming van textiel

Milieubesparingen van dit product - indicatieve berekening*
Water Liters
CO2 Kg
Energy kWh

*REMOkey® berekent de milieubesparingen in termen van CO2eq-uitstoot, energie- en waterverbruik. De berekening is gebaseerd op een LCA-benadering, met de nadruk op de vervanging van nieuwe grondstoffen door gerecycled materiaal. Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van de ‘Modint Ecotool’ software, ontwikkeld door CE Delft, welke is gebaseerd op algemeen geaccepteerde LCA-databases, internationale studies, literatuur en bedrijfsgegevens.

Artikel informatie & productiegeschiedenis